Eesti Autospordi Liidu ning Kaspar Koitla ja Andres Otsa pressiteade

Kaspar Koitla ja Andres Ots. Foto: Raivo Remmelgas
Kaspar Koitla ja Andres Ots. Foto: Raivo Remmelgas
Eesti Autospordi Liit (EAL) ning Kaspar Koitla ja Andres Ots (meeskond) on jõudnud kokkuleppele pooltevahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks kompromissi teel.

Pooled kinnitavad, et meeskonna Kaspar Koitla – Andres Ots eemaldamine 2011. a Saaremaa rallilt, sellele järgnenud punktiarvestuse pidamine ning kohtuvaidlused olid tingitud kahetsusväärsetest asjaoludest. Kuigi pooltel on jätkuvalt erimeelsusi meeskonna eemaldamise põhjendatuse osas, oleme otsustanud õiguskindluse ja autospordi üldistes huvides lõpetada kohtuvaidluse kompromissi korras.

Pooled kinnitavad, et tekkinud vaidlus on põhjustatud kõigi osapoolte tegevusest, kuid peavad siiski vajalikuks esile tuua alljärgnev.

2011. a Eesti Autoralli Meistrivõistluste tulemusi ei muudeta ning 2011. a Saaremaa ralli žürii otsust tulemuse tühistamise (võistluselt eemaldamise) kohta ei tühistata.

EAL kinnitab, et meeskonna võistluselt eemaldamise otsuse aluseks olevad vastavusdokumendid olid ebaõiged. Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ja Mitsubishi Motors Inc. on EAL-i ja meeskonna ees vabandanud korrektsete dokumentide edastamata jätmise eest. Ühtlasi kinnitab EAL, et 2011. a Eesti Autoralli Meistrivõistluste üldjuhendis puudus punkt, mille alusel sai meeskonda võistluselt eemaldamisel karistada topelt (st mitte arvestada võistluselt eemaldamist halvima tulemusena üldises punktiarvestuses kogutud punktide arvestamisel ja hooaja lõpliku paremusjärjestuse määramisel).

Pooled kinnitavad, et vaidlused sportlike tulemuste ning FIA ja EAL-i määruste täitmise üle kuuluvad lahendamisele FIA Rahvusvahelises Spordikoodeksis ettenähtud korras. Seega oleks registreerija antud juhul pidanud esitama apellatsiooni vaidlusalusele žürii otsusele, mida registreerija lähtudes 2011.a Eesti Autoralli Meistrivõistluste üldjuhendist ei teinud.

Pooled on üksmeelel, et Kaspar Koitla ja Andres Ots olid 2011. a Eesti Autoralli Meistrivõistluste arvestusklassi EMV5 (absoluutarvestus) esikoha ja seega meistritiitli vääriline meeskond. EAL tunnustab meeskonda Kaspar Koitla ja Andres Ots tiitliga „2011. a Eesti Autoralli Meistrivõistluste Kiireim Meeskond.“